Free Tai Chi in the Park – Sunday 24th May!


 

IMG_1795

FREE Tai Chi (Taiji) in the Park at LETNA – Sunday May 24th at 10:00am

Cvičení Tai Chi (Taiji) ZDARMA v parku na LETNÉ – Neděle 24.květen na 10:00


Practise is OUTSIDE and is WEATHER dependent.
Cvičení je VENKU a je proto závislé na POČASÍ.

The training is open to EVERYBODY (with or without experience). BEGINERS are welcome.
Cvičit může přijít KAŽDÝ.
Cvičení je vhodné i pro ZAČÁTEČNÍKY.

Instructions are both in ENGLISH and CZECH.
Pokyny ke cvičení jsou v ČEŠTINĚ a ANGLIČTINĚ.

Exercises are RELAXED and anybody can join it as much as he/she wants.
Cvičíme UVOLNĚNĚ a každý se může zapojit do cvičení jak sám chce.

We’ll deal with some BASIC TAIJI PRICIPLES like relaxation, awareness, flow, listening and whole body movement.
Budeme se věnovat ZÁKLADNÍM PRINCIPŮM TAIJI jako jsou uvolnění, uvědomění, plynutí, naslouchání a pohyb celého těla.

TEACHER: Ivan Trebichavsky

Ivan has been practising taiji for over 25 years.
He is a certified instructor from The Taijiquan School of Central Equlibrium, Auckland, New Zealand.
He is a senior instructor at The Taiji School, Prague.
Now he teaches special taiji classes for breast cancer urvival women.

UČITEL: Ivan Trebichavský
Cvičí taiji více než 25 let.
Má certifikát instruktora taiji ze školy The Taijiquan Schools of Central Equlibrium, Auckland, New Zealand.
Je starším instruktorem ve škole The Taiji School, Prague.
V současnosti vede speciální cvičení taiji pro ženy po léčbě rakoviny prsu.

Come and try. It’s FREE.

Přiďte si to sami vyzkoušet. Je to ZDARMA.

MAP/MAPA :
http://www.mapy.cz/s/gtya