Free Open Taichi Day – 26th April 2015!!


DSC02148To help celebrate the World Taichi Day,  the Taiji School, in collaboration with the Taichi Association of the Czech Republic, will hold a Free Open Taichi Day on Sunday the 26th of April 2015!!

Otevřený Tai-Chi den v neděli 26. dubna 2015.
U příležitosti Světového dne Tai Chi  & Qigong pořádá The Taiji School Prague, ve spolupráci s Taichi Asociací ČR.

 

The Open Day will be held at Letna Park near the WC/Cafe area, please see the map. The event will start at 10.00.

Akce se uskuteční v parku na Letné poblíž občerstvení Na Baště. Viz mapa.
Začátek cvičení je v 10:00.

IMG_1795At around 12:00 we will have a shared lunch, so bring a plate of something and we can all share a nice meal, so even if you do not want to come and train, come and eat! We will have some nice tea to drink as well.

Kolem 12:00 akce pokračuje společným piknikem se sdílením jídla.
Při pikniku lidi sdílejí s ostatními jídlo, co sami přinesli.

Everyone is welcome to join in, no experience necessary!! The aim of this event is to encourage people to participate in exercises that a beneficial to oneself, and to others. Instructions will be in English and in Czech.

Akce je otevřená pro každého.
Cílem je nabídnout lidem možnost vyzkoušet si toto prospěšné cvičení.
Instrukce ke cvičení budou v angličtině a češtině.

We will also bring the slackline down so if you want to give it a go, you are most welcome!

Po cvičení bude také možnost vyzkoušet si slackline.

Exercises will be guided so that people can get a good taste of what is offered in our Taiji Classes and Courses, from Relaxing Exercises to Partner work to Sword Form.

Content:

 • Stretching
 • Relaxing Exercises
 • Breathing
 • Standing Postures
 • 37 Posture Form
 • Partner Work
 • Sword Form

 Obsah cvičení:

 • strečink
 • relaxační cvičení
 • dýchání
 • stání v pozicích
 • 37 forem stylu yang
 • cvičení s partnerem
 • forma s mečem

IMG_1782

Where: Letna Park – Prague, please see Map.

When: From 10.00, Sunday the 26th of April 2015

Cost:  Free!!!

Shared Lunch: Bring a plate of some food, it does not matter what, and we can all share. Wonderful fresh Oolong Tea will be also available.

Kde: Park na Letné poblíž občerstvení Na Bašte, viz mapa.

Kdy: neděle 26. dubna 2015, od 10:00

Cena: Zdarma

Sdílený piknik po cvičení od cca 12:00.
Přineste se sebou talíř jídla a sdílejte ho s ostatními.
Bude také možné ochutnat výborný čaj oolong z Tchajwanu.